Програма охорони атмосферного повітря на Житомирщині

Основними антропогенними джерелами забруднення атмосфери Житомирської області є теплове та енергетичне обладнання, промисловість, сільське господарство та транспортні засоби. Щільність викидів джерел забруднення коливається близько 0,62-0.65 т/км2 проти 7,18 т/км2 в середньому по всій країні. Житомирщина займає за цим показником 24 місце в Україні. 

Далі розкаже “Zhytomyr.name”

Забруднюючі речовини зі стаціонарних джерел викидів в повітря складають майже 22 відсотки сумарного обсягу забруднення повітря Житомирщини, а на пересувні, такі як автомобільний, залізничний та інші види транспорту, – 78 відсотків. У Житомирі через високу зосередженість транспортних засобів, викиди в атмосферу є найбільшими в області. 

Кількість автотранспорту постійно збільшується, і через це постійно збільшується обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Додатковим фактором для кількісних та якісних показників є якість палива. Також важливо в якому стані знаходиться транспортний засіб та як організований дорожній рух.

Науковці області розробили спеціальну програму, яка покликана покращити ситуацію з викидами в повітря. Метою такої програми охорони атмосферного повітря є можливість запобігти збільшенню тиску на довкілля, захист повітря від забрудників та забезпечення підвищення його якості до рівня, коли буде забезпечено сприятливі умови для того, щоб населення області могло відпочивати та оздоровлюватись на території регіону. 

Завдання Програми:

 • Основними завданнями програми є ті дії, які допоможуть:
 • забезпечити стійку природну якість атмосферного повітря по всій території області;
 • забезпечити захищеність повітряного басейну центрів від негативного техногенного впливу;
 • зменшити негативний вплив на повітря працюючих підприємств;
 • скоротити шкідливі викиди в повітря від пересувного транспорту;
 • удосконалити системи спостережень за станом повітря.

Заходи Програми

Сформувати регіональну політику в сфері охорони атмосферного повітря:

 • запланувати фінансування та виділення грошей для того, щоб реалізувати заходи, які пов’язані з охороною повітря, у тому числі і науково-дослідну роботу;
 • створити та розвивати систему підтримку екологічно відповідальних бізнес структур, а також впроваджувати екологічно безпечні технології виробництва.

Скорочення негативної дії на атмосферне повітря до безпечного рівня:

 • інвентаризувати всі джерела викидів, виявляти та складати реєстр найбільш небезпечних з них;
 • оснастити приладами контролю стаціонарні джерела викидів забруднюючих речовин в повітря та пунктів контролю забруднення;

Заходи з охорони повітря від впливу пересувних джерел:

 • озеленяти автомобільні шляхи;
 • використовувати зріджений газ;
 • використовувати водневі двигуни та нейтралізатори вихлопного газу;
 • збільшити площі захисних зелених смуг;
 • збільшувати використання електричних транспортних засобів.

Заходи з охорони атмосферного повітря від впливу стаціонарних джерел забруднення:

 • потрібно створити підприємства, у яких не буде відходів виробництва;
 • очищувати газопилові викиди;
 • контролювати та не допускати спалювання промислових відходів та відходів побуту;
 • озеленювати промислові майданчики.

Якщо програма буде виконана, то має знизитись рівень захворюваності населення через забруднене повітря, а також збільшитись інвестиційна привабливість населених пунктів Житомирщини.

Get in Touch

.,.,.,. Copyright © Partial use of materials is allowed in the presence of a hyperlink to us.